Rioolproblemen?

Laat uw gegevens achter en dan nemen we zo snel mogelijk contact op.

Riool probleemoplossing door RIR?

Het oplossen van alle rioolproblemen begint met de oorzaak te achterhalen en te lokaliseren.

RIR Leidingtechniek B.V. heeft voor elk probleem de juiste oplossing

Van slecht tot helemaal niet functionerende afvoeren, wij komen ze allemaal tegen en voor ons is het elke dag weer de uitdaging dit op te lossen.

Problemen in het riool systeem zijn van alle tijden, een rioolsysteem is namelijk nog al een nauwkeurig staaltje techniek. Kleine wijzigingen aan het rioolsysteem kunnen nogal grote gevolgen hebben. Veel problemen in nieuwe en moderne woningen met een gescheiden stelsel worden veroorzaakt door een verstoorde hydraulische werking van het rioolsysteem. Heel simpel is de stelregel: als er water in gaat, moet er lucht uit en andersom als er water uit gaat moet er weer lucht in kunnen.

Wanneer de be-ontluchting (ontspanningsleiding) niet juist geïnstalleerd is of niet volgens de geldende normering NEN3215 / NTR3216 is geïnstalleerd, kan dit grote negatieve gevolgen hebben op het goed functioneren van de riolering. De kleinste verzakking of vervuiling kan dan al voor een gigantische verstopping of wateroverlast zorgen.

Door het afkoppelen (scheiden) van het hemelwater en vuilwater is er geen be-ontluchting meer mogelijk van het VWA stelsel via de HWA leidingen. In de oude situatie (gecombineerde) riolering werd het VWA stelsel vanaf het hoofdriool van de gemeente tot de badkamer boven belucht via de regenpijpen van de woningen, Nu moet de beluchting van het VWA systeem plaatsvinden via de Be-ontluchtingsleiding van de woningen.

Verder zien wij dat het afkoppelen van de HWA op de VWA leidingen ook meer vervuiling met zich mee brengt in de VWA leidingen. De natuurlijke spoeling die met enige regelmaat tijdens een regenbui plaatsvond in de gecombineerde riolering, is nu niet meer. Het regelmatig preventief reinigen van de VWA riolering en de HWA riolering is daarmee zeker noodzakelijker geworden om verstoppingen of andere riool problemen te voorkomen. Wij adviseren u riolering VWA en HWA elke vijf jaar preventief te reinigen en te laten controleren op gebreken, dat voorkomt verstoppingen en onnodige problemen / schade.

Afkortingen:

HWA = hemelwaterafvoer

VWA= vuilwaterafvoer

Onze rioolproblemen diensten!